แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม Social Media

ทดสอบงานนำเสนอ

ทดสอบ slideshare

facebook

คณิตศาสตร์น่ารู้

ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส

ดาวน์โหลด

ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส

ในวิชาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แสดงความสัมพันธ์ในเรขาคณิตแบบยุคลิด ระหว่างด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉาก กำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของกำลังสองของอีกสองด้านที่เหลือ ในแง่ของพื้นที่ กล่าวไว้ดังนี้

ในสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีด้านเป็นด้านประชิดมุมฉากของสาม เหลี่ยมมุมฉากนั้น

ทฤษฎีบทดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการสัมพันธ์กับความยาวของด้าน a, b และ c ได้ ซึ่งมักเรียกว่า สมการพีทาโกรัส ดังด้านล่าง

a^2 + b^2 = c^2\!\,

โดยที่ c เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก และ a และ b เป็นความยาวของอีกสองด้านที่เหลือ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสตั้งตามชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก พีทาโกรัส ซึ่งถือว่าเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีบทและการพิสูจน์แม้จะมีการแย้งบ่อยครั้งว่า ทฤษฎีบทดังกล่าวมีมาก่อนหน้าเขาแล้ว มีหลักฐานว่านักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนเข้าใจสมการดังกล่าว แม้ว่าจะมีหลักฐานหลงเหลืออยู่น้อยมากว่าพวกเขาปรับให้มันพอดีกับกรอบ คณิตศาสตร์

ขอบคุณที่มาดีๆ จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกครูนิ

We are English Teachers.

Come to enjoy with us.

สมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการอบรม Social Media for Education

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2553  ณ โรงแรม Maxx กรุงเทพฯ

Introduce yourself

เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ราชสีมาฯ

การจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ราชสีมาวิทยาลัย

แนะนำโรงเรียนแมนๆๆ

โดยครูกบ ร.ส.2010

WELCOME TO ENGLISH CLASSเรียนคำทักทายกับเพลงJapanese Greeting Song